زهرا مهدی پور در گفتگو با خوبان خبر از آرزوی خود پس از پایان تحصیلات می گوید؛

دوست دارم به مردم استان و شهر خودم خدمت کنم

زهرا مهدی پور رتبه 357 رشته تجربی از دبیرستان مهرک فرجی خمام دوست دارد پس از پایان تحصیلات، به مردم شهر و استان خود خدمت کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads