مدارس روستایی هم به بخش خصوصی واگذار شد؛

طرح خارج کردن دانش آموزان بی‌پول از گردونه تحصیل کلید خورد!

در قانون اساسی آمده که دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه، زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را فراهم کند… بی شک کسانی که از وضع مالی بهتری برخوردار هستند به سراغ مدارسی می روند که از معلمان با تجربه بهرمند شوند نه معلمان كم تجربه، که فقط بدلیل پایین بودن دستمزدشان مشغول بکار شده اند. آیا این عدالت آموزشی است كه قرار است دولت جمهوري اسلامي برقرار كند؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads