با پایان یافتن امتحانات دانش آموزان؛

کانون شهید حق شناس خمام دوره آموزشی رباتیک برگزار می کند

با توجّه به پایان یافتن آزمونهای نوبت پاییز و آغاز نوبت زمستان در مدارس خمام ، کانون شهید حق شناس و کانون عفاف در نظر دارند یک دوره از کلاسهای رباتیک را در محل این کانون برگزار نمایند .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads