نظر تاسف برانگیز وزیر پیشنهادی علوم در خصوص بسیج؛

بسیج باید از محیط آموزش عالی بیرون رود

“طرح ما این بود که بسیج در همان پایگاه‌های خارج از دانشگاه بماند و اگر دانشجویی تمایل به حضور داشت برود و در همان مناطق ثبت‌نام کند، ما هم همکاری می‌کنیم و فرم‌های عضویت را از طریق نهادهای فرهنگی داخل دانشگاه به افراد علاقه‌مند می‌رسانیم”.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads