با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

رئیس دانشگاه گیلان معرفی شد

احمد رضی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، با تصویب و رأی اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه گیلان انتخاب شد.

سرپرست جديد دانشگاه گيلان تاكيد كرد:

ارتقاي همدلي بين فضاي دانشگاه

سرپرست جديد دانشگاه گيلان با تاكيد بر ارتقاي همدلي بين فضاي دانشگاه گفت: بهترين تبريك براي من ارائه ايده جهت اداره بهتر دانشگاه است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads