بخشدار خمام تاکید کرد؛

تلاش برای استفاده از اساتید مجرب و خبره در دانشگاه پیام نور خمام

ذاکر استقامتی گفت: باید دنبال رشته هایی باشیم که بین دانشگاه و بازار هدف و بازار کار، ارتباط صحیحی برقرار نماید تا زمانی که دانشجوی ما در هر رشته ای فارغ التحصیل شد، بازار کار برایش فراهم باشد.

با حضور دکتر زیاری و مهندس کوچکی نژاد؛

جلسه هیئت موسس دانشگاه پیام نور خمام برگزار گردید.

خوبان خبر: رئیس دانشگاه پیام نور ایران با بیان این که ما قصد داریم هر چه سریع تر نسبت به افتتاح دانشگاه پیام نور خمام اقدام نماییم افزود: به زودی خمام دارای کد مستقل دانشگاهی خواهدشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads