در دانشگاه الزهرا(س) صورت گرفت!

شوی لباس دختران با «آرایش غلیظ» +توضیحات مسئولین دانشگاه و تصاویر

در روزهایی که امید دولت به باز شدن درب تعامل با دنیای غرب است و تصمیمات و عملکرد مسئولین دولتی با فرجام برجام گره خورده است، برگزاری شوی لباس با تبلیغ لوازم آرایش در دانشگاه مزین به نام حضرت فاطمه زهرا(س) دور از ذهن نیست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads