واکنش بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت پس از لغو سخنرانی زاکانی؛

چرا هر کسی ولو عالی ترین مقامات کشوری و استانی به خود اجازه می دهند برای هر دانشگاهی در هر شهری تصمیم بگیرند؟!

دکتر علیرضا زاکانی که سخنران روز دانشجو در دانشگاه آزاد رشت بود ، از جمله ی سخنرانانی است که با تماسی از تهران و طی یک تصمیم سطحی و جریانی، از ایراد سخنرانی باز داشته شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads