نایب ریس شورای شهر رشت: پی گیری پیشنهاد نام گذاری سال ۹۲ به نام دانشمند گیلانی

خوبان خبر: به مناسبت هزار و پنجاهمین سال تولد این دانشمند بزرگ، ریاضیدان و اخترشناس گیلانی (کوشیار گیلانی) اگر مسئولان کشوری با این امر موافقت نمایند مایه مباهات است که سال 92 را به نام این دانشمند نامگذاری کنیم، در غیر این صورت در سطح استان گیلان و شهر رشت می توان این امر را پی گیری کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads