ماهواره همچنان قربانی می گیرد؛

مرگ دانشجوی دختر بر اثر استفاده از قرص کاهش وزن

اخیرا با خبر شدیم یک دختر داشجو که به دنبال کاهش وزن بوده، با مصرف قرص کاهش وزن که در ماهواره بسیار تبلیغ می شده، به علت سوء تغذیه ناشی از آن جان خود را از دست داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads