حجت الاسلام شهاب مرادی ؛

اجرای دغدغه های رهبر انقلاب از دست دانشجویان انقلابی بر می آید/ در هیچ مرحله ای نباید به دشمن اعتماد کرد

کارشناس خانواده و جوانان، گفت: رهبر انقلاب حتی در مورد مسائل محیطی مانند آب، طبیعت و مسائل علمی و فناوری دغدغه هایی دارند که رسیدگی به آن از دست دانشجوبان انقلابی ما برمی آید.

رفتار زشت عده ای که مناظره را بر هم زدند، به عنوان لکه ننگی در نگاه دانشجویان خواهد ماند

خوبان خبر: هرچند رفتار زشت و بی خردانه عده ای که فضای دانشگاه را با دارالعماره خود اشتباه گرفته اند نمی تواند آبروی این محیط مقدس و جریان ساز را از بین ببرد ولی به عنوان لکه ننگی در نگاه دانشجویان تیزبین تا ابد باقی خواهد ماند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads