ادامه‌گله دانشجویان از دانشگاه‌آزاد /از وام‌شهریه هم خبری‌نیست!

در حالی که به علت افزایش میانگین ۱۵ درصدی شهریه های ثابت و متغیر برای تمام ورودیهای دانشگاه آزاد، دانشجویان این دانشگاه شوکه شده اند، صندوق رفاه برخی از واحدهای دانشگاهی نیز اعلام کرده است که فعلاً از وام بلند مدت وزارت علوم خبری نیست!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads