به دنبال اعلام نتیجه بررسی های وزارت علوم رخ داد؛

شکایت کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه از فرجی دانا

بدنبال اعلام نتیجه بررسی وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان بورسیه که بر اساس آن از 3772 دانشجو تنها از ادامه تحصیل 36 نفر جلوگیری خواهد شد،کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه از طرح شکایت قضایی علیه آقایان فرجی دانا، صدیقی(رئیس سازمان دانشجویان) و نیز برخی روزنامه ها به دلیل اتهام به خود خبر داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads