انتظار افکار عمومی برای اعلام حکم نهایی آقازاده معروف؛

حکم دادگاه تجدید نظر برای “مهدی هاشمی” چیست؟

با گذشت دو ماه از ثبت اعتراض بار دیگر این خواسته از سوی مردم مطرح شده است که دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی سریع تر اقدام کند تا پس از این موضوع جلوی مفسدان اقتصادی دیگر گرفته شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads