در اقدامی شایسته؛

دادسرای رشت نسبت به برخی رفتارهای مجرمانه شهروندان هشدار داد

سگ گردانی و داشتن سگ در آپارتمان، بی حجابی مردان و زنان، آلودگی صوتی و روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان از جمله مواردی است که معاونت پیشگیری از جرم داداسرای رشت نسبت به مبادرت نمودت به آنها به شهروندان هشدار داده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads