دادستان بندر انزلی:

تخریب یک واحد خدماتی در بستر تالاب انزلی | این سومین حکم تخریب در ۶ ماه گذشته است

دادستان بندر انزلی از اجرای حکم تخریب و قلع و قمع یک رستوران غیرمجاز در بستر تالاب بین المللی انزلی خبر داد و گفت: روند بررسی تخلفات واحدهای خدماتی و اقامتی در حاشیه تالاب ادامه دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads