محسنی اژه ای در نشست خبری:

محکومیت سه عضو فتنه 88/ اشد مجازات برای عاملان اسیدپاشی در اصفهان

محکومیت سه عضو فعال فتنه 88 به حبس و غیر حبس، صدور حکم پرونده زمین خواری در لواسانات و احراز تخلف برخی ماموران در محیط زیست این شهرستان، موضوع اسید پاشی در اصفهان و قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با عامل یا عاملان آن و نیز اهتمام قوه قضائیه به امنیت و سلامت غذایی، از محورهای نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads