توطئه قطر برای سید حسن نصرالله

خوبان خبر: امیر قطر در پی این نزدیکی به حزب الله تلاش داشت تا مکان استقرار “سید حسن نصرالله” دبیر کل این جنبش را شناسایی کند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads