رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت خبر داد:

تردد تاکسی های منطقه آزاد در خیابان های شهر رشت

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت گفت: با دستور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار شد خودروهای منطقه آزاد انزلی با برطرف شدن منع قانونی و بدون طی کردن مراحل زمان بر به تاکسیرانی این شهر و افراد متقاضی تحویل داده شود .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads