از آیت الله رودباری تا شیخ محمد رضا جوادی؛

کلاس های اخلاق کدام علما در رشت برگزار می شود؟

برگزاری سلسله جلسات اخلاق توسط علما در شهرهای بزرگی چون مشهد, تهران و قم مسبوق به سابقه است.جلساتی که با حضور قاطبه ی مردم همراه می شود.خوشبختانه نشست های اخلاق در شهر رشت نیز توسط سه تن از علمای برجسته درحال برگزاری است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads