مقررات جدید ترافیکی در مسیرهای منتهی به میدان شهرداری رشت

طرح خط ویژه از میدان گیل تا دهنه حاجی آباد در خیابان امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده که دهنه حاجی آباد در این مسیر بسته می شود و میدان حشمت تا این مسیر به ایستگاه تاکسی و میدان حشمت ایستگاه اتوبوس و بخسی از این خیابان نیز بعد از بانک ملی به ایستگاه مینی بوس تبدیل می شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads