نمونه‌ای از فساد اخلاقی رژیم پهلوی

خوبان خبر: سرانجام در سال 56 در چارچوب این مراسم اتفاقی افتاد که به خوبی نشان می‌داد جشن فرهنگ و هنر چه مسیری را طی کرده تا به این نقطه رسیده است، یعنی نقطه‌ای که اوج فساد اخلاقی و فرهنگی رژیم آمریکایی پهلوی را نشان می‌داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads