آزاد‌سازی خرمشهر به‌روایت سرلشکر رحیم‌صفوی؛

با فتح خرمشهر، ۸۳ میلیارد بشکه نفت خام آزاد شد

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه در منطقه خرمشهر ۸۳ میلیارد بشکه نفت خام آزاد شد، گفت: این منابع عظیم در اختیار ایران قرار گرفته و هم اکنون در حال کشف نفت هستیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads