حيف و ميل پول بيت المال و آگهي دولتي براي هيچ؛

مارادونا رو ولش کن روزنامه ايران و خورشيد بچسب!

خوبان خبر: اگر پولي كه از محل بيت المال خرج دو روزنامه ايران و خورشيد مي شود را براي يك تيم دسته سومي كشور هزينه مي كردند اين تيم مي توانست امروز برزيل را هم در جام جهاني شش بر هيچ شكست دهد!.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads