رییس کل دادگستری استان گیلان؛

شهرداری خمام موظف است بنای غیر قانونی ایجاد شده مقابل پروژه کانون پرورش فکری را ظرف مدت ۵ روز تخریب کند

 رییس کل دادگستری استان گیلان در ادامه تصریح کرد: شهرداری خمام موظف است ظرف مدت ۵ روز بنای غیر قانونی ایجاد شده را تخریب نماید و دستگاه های خدمات رسان نیز باید انشعابات مورد نیاز کانون پرورشی فکری کودکان نوجوانان را در اختیار آن قرار دهند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads