خوبان خبر 5 ساله شد

جشن پنج سالگی پایگاه خبری تحلیلی خوبان خبر همزمان با بزرگداشت روز خبرنگار برگزار شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads