صبح امروز پنجشنبه 23 آذر

تغيير فرمانداران تالش و صومعه سرا

خوبان خبر: با این جابجایی که از مدت ها پیش نقل محافل خبری و سیاسی استان بود، باید منتظر تغییرات بیشتری در سطح فرمانداری های استان باشیم. برخی از گزارش ها، رودبار را مقصد بعدی این تغییرات برشمرده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads