صبح امروز پنجشنبه 23 آذر

تغيير فرمانداران تالش و صومعه سرا

خوبان خبر: با این جابجایی که از مدت ها پیش نقل محافل خبری و سیاسی استان بود، باید منتظر تغییرات بیشتری در سطح فرمانداری های استان باشیم. برخی از گزارش ها، رودبار را مقصد بعدی این تغییرات برشمرده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads