محمد اصفهانی؛ از ولایت عشق تا لس آنجلس

اقدام غیر قابل توجیه اصفهانی در کنسرت اخیرش که به بازخوانی اثری از خواننده ضد انقلاب و معلوم الحال لس آنجلسی پرداخت و در هنگام اجراء از این عنصر ضد ارزشی در قالب عبارت «اسطوره تکرار ناپذیر خوانندگی» تعریف و تمجید نمود …

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads