قابل توجه خانواده ها؛

برنج کته بهتر است یا آبکش؟!

در صورتی که برنج آبکش شود، همین یک ششم ویتامین B۱ نیز از بین می رود و برنج فاقد ویتامین می شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads