خواستگاری از این دخترها حرام است

خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads