چطور خوب و راحت بخوابیم؟

خوبان خبر: اگر واقعاً می‌خواهید از شر بی‌خوابی و بدخوابی راحت شوید باید کمر همت ببندید و صبح زود از خواب بیدار شوید. منظورمان از صبح زود، صبح زود سربازی ساعت 3.5 نیست، بلکه ساعت 6 – 7.30 زمانی ایده‌ال برای برخواستن از خواب ناز است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads