جانشین سازمان بسیج پیشکسوتان در جریان بازدید از دفتر مجمع بسیج پیشکسوتان خمام:

نباید مشکلات موجب تزلزل اراده‌ی ما شود

وی بر اندیشیدن به جای صرفاً پرداختن به امور روزمره و برگزاری جلسات هم‌اندیشی تاکید کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads