بیانیه رئیس شورای اسلامی شهر خمام پیرامون اظهارنظرهای اخیر در خصوص تعریض خیابان امام (ره)؛

از طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) همه خمامی ها بهره مند خواهند شد

مردم از انتظار کشیدن برای شهرستان شدن خمام خسته شده اند. مردم از انتظار کشیدن برای تعریض خیابان ها که به طول می انجامد خسته شده اند. مردم از طرح های بلندمدتی که بازده خوبی ندارد خسته شده اند. پس بیاییم دست در دست هم دهیم تا شهرمان را آباد نماییم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads