وزرای کارتی دولت/ کابینه چهار اخطاره

خوبان خبر: چهار وزیر کابینه دهم تاکنون از مجلس نهم کارت زرد گرفته‌اند، در این میان اما شرایط وزیر اقتصاد از وزرای دیگر حساس‌تر است چرا که او دو کارته است و تنها یک قدم تا استیضاح فاصله دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads