پایان داستان پرسپولیس و عجمان؛

خلعتبری سرانجام پرسپولیسی شد

باشگاه عجمان بامداد امروز توافقنامه خود با باشگاه پرسپولیس را امضا کرد تا خلعتبری رسما پرسپولیسی شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads