خبرگزاری دولتی ایسنا، رسماً تخریب حداد را کلید زد.

خوبان خبر: این رسانه دولتی که از بودجه بیت المال ارتزاق می کند، نوشته “صدا و سیما جمعه شب با پخش مستندی از حداد عادل پخش گزارش‌های تبلیغات انتخاباتی از این رسانه که می‌تواند جنبه غیرقانونی داشته باشد را کلید زد.”

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads