از گشت و گذار در شیراز و تخت جمشید تا مصاحبه با مردم تهران؛

حضور خبرنگار روزنامه صهیونیستی در ایران با غفلت وزارت ارشاد!؟

در خبرها آمده بود «اورلی آزرلایی» یکی از خبرنگاران روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، 14 روز تمام در ایران بوده و به تهیه گزارش و کسب خبر و مصاحبه با مردم مشغول بوده است!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads