پاسخ بانوی محجبه جودوکار به فدراسیون

با توجه به معرفی نامه نایب رئیس هیئت جودو استان چهارمحال و بختیاری که نام من و خواهرم در آن است چگونه نایب رئیس هیئت جودو استان چهار محال و بختیاری حضور من در این تیم را کذب دانسته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads