هاشمی رفسنجانی:

نباید کسانی که خوب می‌خوانند را از میدان به در کنیم و خانم‌هایی که قیافه زیبایی دارند را نگذاریم ظاهر شوند

یکی از آرزوهای من این است که بتوانم برای ایجاد فرهنگ کاری انجام دهم برای اینکه در بحث فرهنگ وقتی در قشر سنتی صحبت می‌شود از زن، آرایش زن، موسیقی و یا فیلم صحبت می‌کنند و جلسه را برهم می‌زنند. خیال می‌کنند فرهنگ این است در حالی که این از هزارمین مسائل فرهنگ است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads