در اقدامی غیررسمی:

خانجانی گیلانی از عوامل فتنه ۸۸، مسئول انتصابات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد

اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب به جرم علیه امنیت کشور (به صورت سازمان یافته، با انتشار اخبار و اعلامیه ی مجعول و با القاء شبهه ی تقلب در انتخابات و تحریک هواداران به اغتشاش) یکی از چندین مورد از جرائم خانجانی در فتنه88 است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads