هاشمی: خاطرات شمال محاله یادم بره!

در خاطرات سال 68 هاشمی رفسنجانی در اواخر تیرماه هاشمی به برخی خاطرات خود از سفر به شمال کشور اشاره می کند، که مرور برخی از آن ها خالی از لطف نیست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads