جمعه های انتظار با منتظران ظهور؛

وضعیت رفاه عمومی در حکومت امام زمان(عج) چگونه است؟!

از رسول خدا (ص) چنين روايت شده است: «در آن زمان امت من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امتي آن چنان از نعمت برخوردار نشده باشد، زمين بتمامه محصول دهد و هيچ را از آنان دريغ ندارد، و اموال انبوه شود. هر کس نزد مهدي آيد و گويد: به من مالي ده – مهدي بي درنگ گويد: بگير.»

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads