در حدیثی زیبا از حضرت علی (ع)؛

اخلاق كارگزاران اقتصادی در حکومت اسلامی چگونه باید باشد؟

آن را برای کسی می نوشت که به گرفتن زکاتش می فرستاد. جمله هایی از آن را در این جا می آوریم تا همگان بدانند که علی (ع) ستون حق را بر پای می داشت و نشانه های عدالت را در کارهای خرد و کلان و کلی و جزئی آشکار می نمود.

محمدحسین رجبی دوانی:

در زمان امام حسین (ع) ارزشهای جهان اسلام عوض شده بود/ شرایط جهان اسلام در دوره قیام عاشورا

حادثه عظیم عاشورا از حوادث مهم تاریخ اسلام است که عوامل زیادی باعث بروز آن شده و اثرات زیادی هم گذاشته است. در بررسی عوامل زمینه ساز قیام عاشورا به گفتگو با دکتر محمدحسین رجبی دوانی، استاد تاریخ اسلام نشستیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads