با برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیئت اسکیت گیلان؛

حمید رضا آرین فرد رئیس هیئت اسکیت گیلان باقی ماند

با حضور رئیس فدراسیون اسکیت و برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیئت اسکیت گیلان «حمیدرضا آرین فرد» با کسب ۱۶ رای به مدت چهار سال دیگر در سمت خود ابقاء شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads