کدام دانشمندان ایرانی برای غرب بی‌خطر می‌شوند؟

تفاوت این دو نخبه ایرانی از نظر غرب چیست؟

چه تفاوتی میان استاد نخبه ایرانی – مریم میرزاخانی – و دانشجوی مستعد آینده دار ایرانی – حمیده کفاش – وجود دارد که غرب یکی را تا عرش بالا می برد و جلوی شکوفا شدن استعداد دیگری با تمام توان می‌ایستد؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads