محققان موفق شدند؛

تشخیص حمله قلبی در10 دقیقه

محققان موفق به ساخت یک دستگاه دستی شده اند که قادر است حمله قلبی را در عرض 10 دقیقه با یک قطره خون تشخیص دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads