ایران امتیاز دیگری ندهد نوبت 5+1 است

بعدازظهر امروز دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 در حالی در ژنو از سر گرفته می‌شود که ایران مطابق گزارش هفته گذشته آژانس، برخی از پیشنهادات 1+5 در نشست ژنو 2 را پیشاپیش و از 3 ماه قبل به اجرا درآورده است و بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را متوقف کرده و یا در سطح نزدیک به توقف نگاه داشته!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads