زندگی نامه حقوقدانی که رئیس جمهور شد

خوبان خبر: وی در آبان 1356 در مراسم بزرگداشت شهادت مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران برای نخستین بار لقب «امام» را برای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به کار برد و پس از آنکه تحت تعقیب ساواک قرار گرفت.

اهمیت و جایگاه حقوق درنظم اجتماعی

تنها در سایه همین شفاف سازی قانونی است که حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی معلوم می شود . و در نهایت جامعه با سرعت و بالندگی به سوی کمال در تمام زمینه ها پیش خواهد رفت و عدالت دست یافتنی خواهد شد .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads