برای سال ۹۷

درصد نهایی افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شد

با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads