حقوق ماهیانه مرتضوی در تامین اجتماعی چقدر بود؟

وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی: این مسئله که جلوی حقوق وی توسط وزیر گرفته شده صحت ندارد و آقای مرتضوی تا آخرین روز حضورش در تامین اجتماعی، حقوق گرفته است. خود آقای مرتضوی می‌گوید این مبلغ، حقوق نیست و علی‌الحساب بوده اما مگر می‌شود کسی 16 یا 17 ماه در جایی کار کند و همه حقوقش علی الحساب باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads